Uw asbestattest in slechts 3 stappen...

OPDRACHT

PLAATSBEZOEK


Uw aanvraag

Op maat van uw gebouw(en)

 • U vult het aanvraagdocument in 
 • Indien u over plannen van de woning beschikt stuurt u deze mee
 • U ontvangt binnen de 48u reactie/offerte

Opdrachtformulier

Vooraf in te vullen

 • Bij akkoord offerte vult u of uw gevolmachtigde het OVAM opdrachtformulier in
 • Inplannen van de afspraak voor de inspectie & verplichte monstername

Inspectie & monstername

Verplicht plaatsbezoek

 • Afspraak en rondgang ter plaatse
 • Inspectie van het ganse gebouw
 • Bemonstering van de asbestverdachte materialen

Aflevering attest

Digitale aflevering

 • Genomen stalen worden door de ADI naar het labo gebracht
 • Alle gegevens worden ingevoerd op het OVAM platform
 • U ontvangt uw asbestattest digitaal