Over mij

Over mij

ADI Stefanie D'hondt 

Als gecertificieerde asbestdeskundige iventarisatie (ADI) heb ik de vereiste opleidingen gevolgd en heb ik de nodige erkenningen. De inventaris wordt door mij persoonlijk opgemaakt d.m.v een (verplicht) plaatsbezoek. 

Naast asbestdeskundige ben ik tevens erkend vastgoedmakelaar, wenst u graag een vrijblijvend advies betreffende bemiddeling bij verkoop?

Neem hier een kijkje 


Wat doet een asbestdeskundige?


Na aanvraag = Offerte

Vrijblijvend

  • U ontvangt uw vrijblijvende offerte op basis van de ingevoerde parameters

Opdrachtformulier

Vooraf in te vullen

  • Bij akkoord offerte vult u of uw gevolmachtigde het OVAM opdrachtformulier in
  • Inplannen van de afspraak voor de inspectie & verplichte monstername

Inspectie & monstername

Verplicht plaatsbezoek

  • Afspraak en rondgang ter plaatse
  • Visuele inspectie van het ganse gebouw en terrein
  • Bemonstering van de asbestverdachte materialen

Aflevering attest

Digitale aflevering

  • Genomen stalen worden door de ADI naar het labo gebracht
  • Alle gegevens worden ingevoerd op het OVAM platform
  • U ontvangt uw asbestattest digitaal


De inventarisatie voor een asbestattest is 'niet-destructief'. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.  

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig om een correcte monstername te kunnen uitvoeren. (pleisterwerk, crepi, zwarte lijm)

Alleen een labo analyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal worden genomen, ook dit gebeurd in veilige omstandigheden. Afhankelijk van het resultaat is uw attest respectievelijk 5 of 10 jaar geldig.